Erhvervsrådgivning

Torveadvokaterne er erhvervslivets lokale rådgiver. Hos Torveadvokaterne tager vores rådgivning udgangspunkt i, hvad der er bedst for dig og din virksomhed.

Fast ejendom

Ejendomsadministration
Entreprise og byggeri
Fejl & mangler
Køb & salg
Leje & udlejning
Læs mere

Inkasso

Torveadvokaterne hjælper dig med at inddrive udeståender fra debitorer.
Læs mere

Selskabsret

Stiftelse af selskaber
Valg af selskabsform
Udarbejdelse af vedtægter
Selskabsstruktur og ledelse
Vedtægtsændringer
Kapitalforhøjelse og -nedsættelse
Personligt ansvar og hæftelse
Aftaler & kontrakter
Læs mere

Virksomheds rådgivning

Virksomhedsoverdragelse
Generationsskifte
Virksomhedsoprettelse
Kontrakter og aftaler
Bestyrelsesarbejde
Skat
Læs mere